Administracija

 

 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo

gimnazijos direktorė, laikinai einanti

Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo

pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas

 

Loreta Grochauskienė

 


Išsilavinimas:
2009 m. Šiaulių universitetas, vadybos (švietimo vadyba) ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis;
2000 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (specialioji pedagogika) magistro kvalifikacinis laipsnis;
1990 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pagalbinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;
1977 m. Vilniaus kultūros mokykla, klubinių įstaigų vadovo ir choreografo kvalifikacija.
Kita pedagoginė kvalifikacija
2017 m. Antra mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija;
2012 m. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija;
2003 m. Švietimo įstaigos vadovo I (III) kvalifikacijos kategorija;
1997 m. Vyresniojo choreografijos mokytojo kvalifikacija;
1996 m. Vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija.

 

El. paštas: l.grochauskiene@post.rokiskis.lt

Mob. Tel.: 8 614 99302

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Neringa Pauliukevičienė

Išsilavinimas

2002 m.Vilniaus universitetas, socialinio darbo bakalauras. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija

El. paštas: neringapaul@gmail.com

Mob. tel.: 8 618 02645

 

 

 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vadovė

 

Gražina Balčiūnienė

 

 

Išsilavinimas

2007 m. Vilniau kolegija, vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir admistratoriaus profesinė kvalifikacija;
1988 m. Vilniaus universitetas, biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo kvalifikacija
Kita pedagoginė kvalifikacija
2010 m. biologijos mokytojos metodininkės kvalifikacija
2002 m. Vyresniosios biologijos mokytojos kvalifikacija.
 

El. paštas: grazina.balciuniene@gmail.com

Mob. tel.: 8 650 11627

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

Vidmantas Sirvydis

 

 

Mokykloje pavaduotoju dirba nuo 2010 m.

El. paštas sirvydis.v@gmail.com

Mob. Tel.: 8 616 02305