Administracija

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laikinai pavaduoja direktorių

 

Neringa Ragelienė

 

 

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2017 m.

 

 

Išsilavinimas:  VPU 2001 m. Humanitariniu mokslu bakalauro laipsnis

Specialybė: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Kvalifikacinė kategorija: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Darbo stažas: 24 m.

 

tel.: (8 458) 44 270

e.paštas nerrage@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

Vidmantas Sirvydis

 

 

Mokykloje pavaduotoju dirba nuo 2010 m.

e.paštas sirvydis.v@gmail.com