Nuostatai Planavimo dokumentai veiklos sritys Darbo užmokestis Viešieji pirkimai Finansinė veikla Paslaugos   Maitinimo organizavimas Nuorodos

 

 

Nuostatai

(atnaujinta 2016-08-24)

 

Nuostatai 

 

Sprendimas

 

 

Planavimo dokumentai

(atnaujinta 2018-01-15)

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ (PUPP) ORGANIZAVIMAS 2017/2018 m. m.

 

Sausio mėn. veiklos planas

 

Pažintinė, kultūrinė veikla 2017/2018 m.m.

 

Spalio mėn. veiklos planas

 

2016-2017 m.m ugdymo planas

 

 

Veiklos sritys

 

 

Priešmokyklinis ugdymas

 

Pradinis ugdymas

 

Pagrindinis ugdymas

 

Paslaugos

(atnaujinta 2017-06-05)

 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ MAITINIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
POILSIAVIETĖS NAUDOJIMOSI TVARKA

PATALPŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIU , INTERNETU IR KOPIJAVIMO PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠAS

 STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

AUTOBUSŲ NAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠAS

AUTOMOBILIŲ NUOMOS IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR
GAUNAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA

 

 

Darbo užmokestis

  (atnaujinta 2017-10-20)
 

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

Darbuotojų pavadinimai einantys vienarūšes pareigas Etatai 2017 m. vidurkis Etatai 2017 m. I ketv. Etatai 2017 m. II ketv. Etatai 2017 m. III ketv. Etatai 2017 m. IV ketv.
Direktorius 1 1140 € 1 1140 € 1 1140 € 1 1140 €    
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 0,7 623  € 0,8 713 € 0,8 713 € 0,7 623 €    
Mokytojai 18,19 713 € 18,21 683 € 18,21 683 € 18,19 713 €    
Kiti pedagoginiai darbuotojai 4,71 592 € 4,71 590 € 4,71 592 € 4,71 592 €    
Techninis personalas 15,25 432 € 19,05 418 € 17,85 402 € 15,25 432 €    
                     

 

 

 

Viešieji pirkimai

(atnaujinta 2017-03-20)
 

Viešųjų pirkimų dokumentų aplankas 2017 m.

Viešųjų pirkimų dokumentų aplankas 2016 m.

Malkinės medienos pirkimas

VP taisyklės eurais ir tiekėjų apklausos pažyma

Viešųjų pirkimų dokumentų aplankas

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Viešųjų pirkimų planas 2015 m.

Supaprastintų mažos vertės pirkimų žurnalas 2014 sausio mėn.

Viešųjų pirkimų taisykles 2014 01 23

 

 

Biudžeto suvestinė

(atnaujinta 2017-05-18)

 

 

 2016 m. finansinų ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m.

2015 m. finansinų ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2015 m.

Maitinimo organizavimas

(atnaujinta 2016-10-10)

 

6 – 10 m. mokinių valgiaraštis

11 m. ir vyresnių mokinių valgiaraštis

 

 

Registras

(atnaujinta 2016-10-10)

 


VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registras

Prieigos raktas - 33-1897634-308006.
 

 

 

Nuorodos

Informacija tėvams

 

Mokytojas tėvams

Aktualu

Mokytojams

Rugsėjo 1-oji

Lankstinukas pirmokų tėvams

Kasdienybės atradimai

Drausmės spąstai

Iš antrokų tėvų susirinkimo

Mintys

Konfliktinės situacijos

 

Kuprinės

Efektyvi tėvystė

Nuorodos tėvams

Augink atsakingai

Patyčios

Moku bendrauti be patyčių

Ateities laboratorijos

 

IT užduotys 11-12 kl. parsisiuntimui

 

IT VBE užduočių knyga

 

IT VBE užduočių failai

 

word užd.

 

xlsx atsiskaitymas

 

Reiškiniai

Trikampių duomenys