Nuostatai Planavimo dokumentai veiklos sritys Darbo užmokestis Viešieji pirkimai Finansinė veikla Paslaugos   Maitinimo organizavimas Nuorodos

 

 

Nuostatai

(atnaujinta 2018-08-20)

 

Nuostatai 

 

Sprendimas

 

 

Planavimo dokumentai

(atnaujinta 2018-10-16)

\

Spalio mėn. veiklos planas

 

2018–2019 m.m. ugdymo planas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

2017–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 

2018 m. veiklos planas

 

2017–2018 m.m. ugdymo planas

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ (PUPP) ORGANIZAVIMAS 2017/2018 m. m.

 

Sausio mėn. veiklos planas

 

Pažintinė, kultūrinė veikla 2017/2018 m.m.

 

Spalio mėn. veiklos planas

 

2016-2017 m.m ugdymo planas

 

 

Veiklos sritys

 

 

Priešmokyklinis ugdymas

 

Pradinis ugdymas

 

Pagrindinis ugdymas

 

Paslaugos

(atnaujinta 2018-06-04)

 

POILSIAVIETĖS NAUDOJIMOSI TVARKA

POILSIAVIETĖS AR/IR BAIDARIŲ NUOMOS SUTARTIS

AUTOBUSO NUOMOJIMO BAIDARĖMS VEŽTI TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS AUTOBUSO NUOMOS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS, NAUDOJIMO TAISYKLĖS

NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ MAITINIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PATALPŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIU , INTERNETU IR KOPIJAVIMO PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠAS

 STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

AUTOBUSŲ NAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR
GAUNAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA

 

 

Darbo užmokestis

  (atnaujinta 2017-10-20)
 

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

Darbuotojų pavadinimai einantys vienarūšes pareigas Etatai 2017 m. vidurkis Etatai 2017 m. I ketv. Etatai 2017 m. II ketv. Etatai 2017 m. III ketv. Etatai 2017 m. IV ketv.
Direktorius                    
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui                    
Mokytojai                    
Kiti pedagoginiai darbuotojai                    
Techninis personalas                    
                     

 

 

 

Viešieji pirkimai

(atnaujinta 2017-03-20)
 

Viešųjų pirkimų dokumentų aplankas 2017 m.

Viešųjų pirkimų dokumentų aplankas 2016 m.

Malkinės medienos pirkimas

VP taisyklės eurais ir tiekėjų apklausos pažyma

Viešųjų pirkimų dokumentų aplankas

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Viešųjų pirkimų planas 2015 m.

Supaprastintų mažos vertės pirkimų žurnalas 2014 sausio mėn.

Viešųjų pirkimų taisykles 2014 01 23

 

 

Biudžeto suvestinė

(atnaujinta 2018-03-27)

 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. (1)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. (2)

2016 m. finansinų ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2016 m.

 

Maitinimo organizavimas

(atnaujinta 2018-09-25)

 

6 – 10 m. mokinių valgiaraštis

11 m. ir vyresnių mokinių valgiaraštis

 

 

Registras

(atnaujinta 2018-06-11)

 


VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registras

Prieigos raktas - 40-2434689-573850.
 

 

 

Nuorodos

 

IT užduotys 11-12 kl. parsisiuntimui

 

IT VBE užduočių knyga

 

IT VBE užduočių failai

 

word užd.

 

xlsx atsiskaitymas

 

Reiškiniai

Trikampių duomenys