Mokytojų kolektyvas

 

(atnaujinta 2016-11-08)

 

Mokykloje dirba 25 mokytojai

 

Eil. Nr.

Vardas,

pavardė

Dėstomi dalykai,

klasės

Kvalifikacinė

kategorija

Išsilavinimas

Pastabos

1.

Paulius Mališauskas

Kūno kultūra

mokyt.

Aukštasis

 

2.

Irutė Šaltenienė

Chemija

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 
3.

Milda Staškevičienė

Lietuvių kalba

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 

4.

Aušra Baškienė

Lietuvių kalba

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 

5.

Vidutė Repšienė

Vokiečių kalba

Anglų kalba.

Mok. metod.

Aukštasis

 

6.

Jekaterina Šliominienė

Anglų kalba.

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 

7.

Asta Sobčenko

Rusų kalba

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 

8.

Genovaitė Rubikienė

Matematika

Mok. metod.

Aukštasis

 

9.

Birutė Verbiejienė

Matematika

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 

10.

Laima Skardžienė

Istorija

Mok. metod.

Aukštasis

 
11.

Gražina Balčiūnienė

Gamta

Biologija

Mok. metod.

Aukštasis

 
12.

Rimantas Damaška

Fizika

Mok. metod.

Aukštasis

 
13.

Nijolė Dovydėnienė

Geografija

Kūno kultūra

Ekonomika

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 
14.

Vytautas Gaigalas

Kūno kultūra

Žmogaus sauga

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 
15.

Jonas Kepenis

Muzika

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 
16.

Asta Tarailienė

Informacinės technologijos

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 
17.

Neringa Pauliukevičienė

Soc. pedagogė

 

Aukštasis

 
18.

Inga Judickienė

Dailė

Meninė raiška

vyr. mokyt.

Aukštasis

 
19.

Rita Rimiškienė

Pradinės klasės

Mok. metod.

Aukštasis

 
20.

Vilma Kavaliauskienė

Pradinės klasės

Mok. metod.

Aukštasis

 
21.

Jolanta Trepkevičė

Pradinės klasės

Vyr. mokyt.

Aukštasis

 
22.

Vilmantė Mačiežienė

Pradinės klasės

vyr. mokyt.

Aukštasis

 
23.

Vytautas Pavilonis

Technologijos

vyr. mokyt.

Aukštasis

 
24.

Lilija Novotorovienė

Spec. pedagogė

 metod.

Aukštasis

 
25.

Liucija Pipinienė

Tikyba

 vyr.mokyt.

Aukštasis

 
26. Jūra Juknienė PUG  vyr.mokyt Aukštasis