PROJEKTAI

(atnaujinta 2018-05-22)

 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

 

 

„PAMOKOS BE SIENŲ“

 

„TYRINĖK. ATRASK. DALINKIS.“ 

 

 „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį“

 

 „Saulės pasitikt“

 

   SAUSIO 29 D. – VASARIO 15 D. JŪŽINTŲ JUOZO OTTO ŠIRVYDO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE VYKS PROJEKTAS „PAMOKOS BE SIENŲ“

 

Projekto tikslas – siekti ugdymo kokybės organizuojant diferencijuotą, suasmenintą integralų, įvairų mokymą.
Projekto uždaviniai:
– siekti suasmeninto mokymosi sudarant galimybę mokiniams rinktis mokymosi būdus ir tempą;
– sudaryti mokiniams galimybę patirti įvairias mokymosi formas įvairiose erdvėse;
– sudaryti galimybę derinti individualų, partnerišką, grupinį ar tinklinį (kelių klasių) mokymąsi.

 

Pagrindiniai dokumentai

 

Pamokos organizavimo planas

 

Savivaldybės leidimas

  Pamokų laikas

Pirma pamoka

8.30 – 10.00

Pertrauka 10.00 – 10.20

Antra pamoka

10.20 – 11.50

Pertrauka 11.50 – 12.25

Trečia pamoka

12.25 – 13.55

Pertrauka 13.55 – 14.15

Ketvirta pamoka

14.15 – 15.00

Darbo taisyklės:

1.   Pamokų metu draudžiama išeiti iš mokyklos.

2.   Pamokos gali vykti ne tik kabinete.

3.   Pamokos organizavimo modelį pasirenka mokytojas.

4.   Pamokų metu draudžiama žaisti stalo žaidimais, tenisą. Stalo žaidimai surenkami prieš kiekvieną pamoką, pertraukų metu padedami naudojimui.

 

Projekto „Pamokos be sienų“ darbo planas

 

Nr.

Veikla

Data

Vieta, dalyviai

Atsakingas vykdytojas

1.

Projekto plano, tvarkaraščio ir darbo metodų aptarimas

2018 01 22-01 26

Mokykla, mokytojai

N. Ragelienė

2.

Projekto „Pamokos be sienų“ pristatymas mokiniams

2018 01 22-01 26

Mokykla, mokiniai

N. Ragelienė

3.

Ugdymo organizavimo taisyklių mokytojams ir mokiniams projekto vykdymo metu parengimas

2018 01 22-01 26

Mokykla

Metodinių grupių pirmininkai, soc. pedagogė

3.

Mokymai mokytojams „Kintantys modernaus ugdytojo vaidmenys. Efektyvi šiuolaikinė pamoka“.

2018 01 26

Mokykla

L. Laurinčiukienė

4.

Anketų mokiniams apie projekto lūkesčius parengimas

2018 01 22-01 26

Mokykla

Soc. pedagogė

5.

Projekto vykdymo pradžia

2018 01 29

Mokykla

Mokytojai

 

6.

Mokinių apklausa

2018 01 26;

2018 02 15

Mokykla

Soc. pedagogė

7.

Mokinių lankomo stebėjimas ir pokyčių analizavimas

Projekto vykdymo metu

Mokykla

Soc. pedagogė

8.

Informacijos skelbimas

Projekto vykdymo metu

Mokykla, mokytojai

A.Tarailienė

9.

Refleksija – pirmųjų trijų dienų įspūdžiai

2018 01 31

Mokykla, mokytojai

N.Ragelienė

10.

„Įrankių bankas“ – dalinimasis gerąja patirtimi kasdien

Projekto vykdymo metu

Mokytojų kambarys, mokytojai

N. Ragelienė

11.

Refleksija – projekto aptarimas

2018 02 19

Mokykla, mokytojai

N. Ragelienė,

 R. Gagiškienė

12.

Refleksija – atsiliepimai apie projektą

Viso projekto metu pasibaigus pamokoms

Mokykla, mokiniai

N.Pauliukevičienė, mokytojai

 

 

 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ projektas

 

2016 metais mūsų mokykla Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui teikė paraišką ir lapkričio mėnesį buvo atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose. Projekto veiklos vykdomos dviem etapais: 2017 m. vasario mėn.–2018 m. vasario mėn. ir 2018 m. vasario mėn.–2019 m. vasario mėn. Mūsų mokykla pateko į pirmą projekto veiklų etapą.

 

Plačiau apie projektą... 

 

Mūsų mokykla pasirinko šias edukacines programas:

 

 

„Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį“

 

Projekto tikslas.
Pagerinti 4 klasių mokinių pasiekimus, veiklą tobulinančiose mokyklose diegiant STEAM ugdymo metodu pagrįstą naują bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelį ir atnaujinant bendrojo ugdymo turinį.

 

2014-2020 EUROPOS

 SĄJUNGOS FONDŲ

 INVESTICIJOS LIETUVOJE
 


Projekto vykdytojas:
Vilniaus J.Basanavičiaus progimnazija

 

 

„TYRINĖK. ATRASK. DALINKIS.“ ERASMUS+

 

 

„Kūrybiškumas mokymui ir profesiniam augimui“: „Erasmus+“ kursai Ispanijoje


Įgyvendindama projektą „Tyrinėk. Atrask. Dalinkis.“, pagal ERASMUS+ programos veiksmą – „asmenų mobilumas mokymosi tikslais“, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokytojų grupė – mokytojos Vilma Kavaliauskienė, Gražina Balčiūnienė, Jekaterina Šliomininė, Asta Tarailienė ir socialinė pedagogė Neringa Pauliukevičienė – vyko į mokymus Ispanijoje.
Mokymai vyko Valensijoje. Juose dalyvavo ir 7 mokytojų iš Rumunijos grupė.
Kursai buvo orientuoti į teorinius ir praktinius kūrybiškumo ugdymo mokyme ir paties mokytojo profesinėje veikloje aspektus. Pagrindiniai uždaviniai buvo: skatinti kūrybiškumo kultūrą; suteikti galimybę dalyviams atskleisti savo natūralų kūrybiškumą; remti mokinių ir mokytojų turimus įgūdžius, kad dalyviai išsiugdytų pasitikėjimą savimi ir keistų pedagogo įvaizdį; išlaisvinti idėjas; rasti kūrybiškus sprendimus, susidūrus su profesiniais ir asmeniniais iššūkiais; padėti dalyviams pagerinti psichologinį lankstumą, intuiciją ir gebėjimą improvizuoti siekiant geriau prisitaikyti prie dabartinės dinamiškos aplinkos.

Mokymais tikslingai siekiama paruošti mokytojus, kurie gebėtų nestandartiškai vesti pamokas, atpažinti ir skatinti kūrybiškus mokinius, pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius
Lektorius Gabriele Zunino labai energingai ir entuziastingai vedė praktinius užsiėmimus.

Kursuose tobulinome anglų kalbos žinias dirbdamos nedidelėse, nuolat besikeičiančiose grupėse. Susipažinome su Ispanijos švietimo sistema, politine situacija, architektūra, gamta bei kultūra. Kadangi mokymuose dalyvavome su Rumunijos mokytojomis, buvo įdomu ir naudinga pasidalyti patirtimi, plėsti tarpkultūrinę kompetenciją, pažinti šalį ir jos tradicijas iš arčiau.
Gautomis žiniomis, patirtimis ir emocijomis pasidalinsime su savo ir kitų rajono mokyklų kolegomis. Jau paruošta mokomoji medžiaga pamokoms ir mokymų (gerosios patirties sklaidos) programa kolegoms. Viliamės, kad tai padės mums ir kitiems mokytojams išlaisvinti savo ir mokinių mintis, idėjas, kūrybiškumą. Bent per žingsnį atsitraukti nuo standartinio, stereotipinio aplinkos vertinimo, mąstymo, veiklos.
 

 

 

Projekto laiko juosta

 

Vykdant projektą „Tyrinėk. Atrask. Dalinkis.“, pagal ERASMUS+ programos veiksmą – „asmenų mobilumas mokymosi tikslais“ (veiklos tipas „Bendrojo ugdymo personalo mobilumas“), 2018 m. balandžio mėn. bus organizuojami 5 d., 22 akademinių valandų mokymai mokytojams, dirbantiems Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinėje mokykloje su darbo stebėjimu Ispanijoje, Valensijos mieste - „Kūrybiškumas mokant ir profesinis augimas“

Balandžio 23 d. (pirmadienis)
1 diena - 5 val
Įvadas į kūrybiškumą
ESMOVIA pristatymas
Dalyvių pristatymas ir lūkesčių pasidalijimas
Kas yra kūrybiškumas?
Kūrybingi asmenys ir Natūralus Kūrybiškumas
Procesai ir kūrybiniai produktai
Balandžio 24 d. (antradieniss)
2 diena - 4 val
Kūrybinių procesų elgsena ir valdymas
„Tamsi pusė“: savižudybės, neveiksmingumas ir boikotas
Požiūrio keitimas ir konstruktyvus kūrybiškumas
Žaidimai, linksmybės ir vaizduotė kūribiškumo procese

Balandžio 25 d.(trečiadienis)
3 diena - 4 val
Strategijos ir nuorodos kūrybiškumo link
Veikite, mąstykite ir jauskitės kūrybiškai
Sprendimų priėmimas: idėjų, produktų ir paslaugų kūrimas
Veikimo būdai: darbas su savimi ir grupėje

Balandžio 26 d. (ketvitadienis)
4 diena - 4 val
Kognityviniai modeliai ir gilus kūrybiškumas
Kiti būdai būti kūrybingiems
Asmeninis ir profesinis tobulėjimas per kūrybiškumą
Kaip mokyti kūrybiškumo?
Balandžio 27 d. (penktadienis)

5 diena - 5 val
Profesinis vizitas
Apsilankymas Valensijos mokykloje
Susitikimas su mokytojais ir mokiniais
Vertinimas (Įsivertinimas) ir pažymėjimai
Atsisveikinimo vakarienė
 

2018-01-25 d. atrankos grupės siūlymu į kursus Ispanijoje atrinktos mokytojos:

Gražina Balčiūnienė, Jekaterina Šliominienė, Vilma Kavaliauskienė, Asta Tarailienė ir soc. pedagogė Neringa Pauliukevičienė.

 

 

 „SAULĖS PASITIKT“

 

   Mokiniai mielai dalyvauja vaikų socializacijos projekte „Saulės pasitikt“ (vad. N. Pauliukevičienė). Vaikai ilsisi mokyklos poilsiavietėje prie Šventosios, keliauja po Lietuvą, plaukia baidarėmis, dalyvauja ekologiniuose žygiuose.