MOKYKLOS UŽDAVINIAI 2015 - 2016:

 

1.      Gabių mokinių ugdymas šiuolaikinėje pamokoje.

2.       Prasminga mokinių tėvų ir mokyklos partnerystė.

3.       Saugios ir jaukios aplinkos mokykloje kūrimas.

 

 

MOKYKLOS VIZIJA:

 

Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla – tai moderni mokykla, besiremianti naujausiais ugdymo būdais, demokratiška, atvira nuolatinei kaitai, bendravimui su vietos bendruomene, įvaldžiusi modernias informacines technologijas. 

 

 

MOKYKLOS MISIJA:

 

Kurti demokratišką, modernią mokyklą, siekiančią aukštos ugdymo kokybės. Tai visuomenei atvira mokykla, ugdanti žmogiškąsias vertybes, tautinę savigarbą, gebėjimą integruotis besikeičiančio pasaulio erdvėje

 

 

MOKYKLOS FILOSOFIJA:


"Vaikas pradeda savo pažintį su aplinka pirmiausia tėvų akimis, paskui pro savo trobos langą. Toliau jo kelias turi vesti prie plačiai atvertų į pasaulį tautos kultūros langų... "

Meilė Lukšienė