(atnaujinta 2018-03-05)

 

MOKYKLOS UŽDAVINIAI  2017–2020:

 

1.      Tobulinti ugdymo kokybę..

2.       Ugdyti sąmoningą brandų žmogų.

3.       Tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais.

 

 

MOKYKLOS VIZIJA:

 

Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla – mokykla, kiekvienam suteikianti galimybes saviraiškai, besiremianti naujausiais ugdymo būdais, įvaldžiusi modernias informacines technologijas, atvira nuolatinei kaitai ir bendradarbiavimui.. 

 

 

MOKYKLOS MISIJA:

 

Kuriame atvirą, prisitaikančią prie modernių technologijų, auginančią lyderius, mokyklą

 

 

MOKYKLOS FILOSOFIJA:


 

Mokykla – vieta, kurioje gera augti, kurti, tapti pilietišku žmogumi.

 

VERTYBĖS:


Atsakomybė
Tobulėjimas
Sveikata
Atvirumas
Pilietiškumas
Lyderystė